Máme najspoľahlivejších ľudí pre váš projekt.

INŽINIERING - DODÁVKA - KOMPLEXNÁ MONTÁŽ -  SERVIS ENERGETICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ VO VŠETKÝCH ODVETIACH PRIEMYSLU
 

Dozvedieť sa viac

Čo ponúkame

Spoločnosť ponúka: -Inžiniersku činnosť ( základný a detailný inžiniering, spracovanie realizačného projektu, spracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie, uvádzanie zariadenia do prevádzky),
-Projekčná činnosť (projekty kotlov na spaľovanie biomasy a paroplynových cyklov),
-Komplexné montáže,
-Modernizácie energetických, technologických, plynových a tlakových zariadení,
-Opravy, dodávky, rekonštrukcie a servisné služby orientované v priemyselnej energetike, chemickom, petrochemickom a potravinárskom priemysle,
-Dodávky a realizácia investičných celkov na kľúč,
-Dodávky a rekonštrukcie výmenníkových staníc,
-Dodávky, rekonštrukcie a montáž potrubných rozvodov rôznych médií,
-Dodávky a montáž vykurovania.

Jadrová energetika: -rekonštrukcie, opravy technologického zariadenia – primárny okruh,

-rekonštrukcie, opravy technologického zariadenia – sekundárny okruh.

Chemický priemysel:
-v komodite chemického priemyslu má spoločnosť dominantné postavenie, svoje KNOW-HOW pre demontáž a montáž rôznych výrobných technologických jednotiek v ťažkej chémií.

Spoločnosť MPI, s. r. o., poskytuje služby:
-projekčnú činnosť v energetike ( projekty kotlov na spaľovanie biomasy a paroplynový cyklov),
-konštrukčné spracovania technologických celkov,
-návrhy potrebných technológií,
-poradenské služby v energetike a chémií,

-revízne, stavebné a tlakové skúšky:
- vyhradených parných a horúcovodných kotlov a tlakových stabilných nádob,
- vyhradených plynových zariadení,
-stálu servisnú činnosť v energetike, pri haváriách s nástupom do 48 hodín.

Spoločnosť MPI, s. r. o., zabezpečuje:
-Projektantov,
-Technológov,
-Výpočtárov,
-Šéfmontérov,
-Pracovníkov BOZP,
-Inšpektorov kvality,
-Zváračský dozor (IWT, EWT).

Revíznych technikov: pre tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické zariadenia Zváračov:
- pre oblúkové zváranie obalenou elektródov pre materiál triedy 11,12,15,17,
- pre zváranie metódou TIG materiál triedy 12,15,17,
- pre zváranie metódou MIG, MAG, v aktívnom ochrannom plyne,
- skupinárov,
- zámočníkov, montérov oceľových konštrukcií,
- potrubárov,
- elektrikárov podľa vyhlášky 74/96,
- pracovníkov pre tepelné spracovanie s vlastným vybavením,

Spoločnosť disponuje náradím pre potrebné profesie, pomôcky, pomôcky pre zdvíhanie, montážne prípravky a ostatné vybavenie potrebné pre realizáciu požadovaných prác. Som presvedčený, že rozhodnutia spoločnosti vedú k správnym krokom smerujúcim k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti spoločnosti a vďaka nej zabezpečiť jej dlhodobú perspektívu.


Naše práce

EN ISO 1090-2:2018

EN ISO 1090-2:2018 dňa 30.4.2022 sme úspešne absolovali audit - vydanie osvedčenia pre zhotovenie oceľových konštrukcií v súlade s EN 1090-2:2018

Atomová elektráreň Jaslovské Bohunice

demontážne a montážne práce v Jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice

Papierne

Potrubárske a zváračské práce v papierňach MONDI SCP, zváranie a montáž potrubia od DN 50 - DN 700, použitá metóda zvárania - 141/111

Aktuálne pracovné ponuky

Potrubár

Ihneď

Miesto

Nemecko

Odmena

20,- EUR/Hod.€
Mám záujem o ponuku

Zvárač 141/111

Ihneď

Miesto

Česká republika

Odmena

3000€
Mám záujem o ponuku

Máš záujem
o spoluprácu?

Máš záujem o spoluprácu ? tak klikni nižšie!