O nás

Man Power Industry, s. r. o.,- Inžiniering, dodávka a komplexná montáž energetických, technologických celkov a oceľových konštrukcií.

Man Power Industry, s. r. o., od vzniku spoločnosti je hlavným cieľom poskytnúť zákazníkom doma aj v zahraničí také služby, ktoré vedú k spokojnosti zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb a dodávok a vedú k splneniu termínov, stanovených objednávateľom.

Man Power Industry, s. r. o., sa opiera o KNOW-HOW získanými dlhodobými skúsenosťami, za ktorými stojí tím profesionálov v realizácii stavieb v oblasti energetiky.

Hlavným cieľom spoločnosti je budovať a udržiavať dlhodobé obchodné vzťahy so súčasnými aj budúcimi obchodnými partnermi.

Čo ponúkame

Ponúkame kvalifikovaný personál pre Váš projekt. Naši pracovníci sú kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami na domácom i zahraničnom trhu. Spoločnosť svojimi aktivitami zasahuje do rôznych odvetví priemyslu. 

01

Rekonštrukcie, opravy a inštalácie energetických zariadení:

Zabezpečenie rekonštrukcií a generálnych opráv kotlov využívajúcich rôzne druhy paliva počas odstávok, inštalácie a oprava strojovní, potrubných systémov, oceľových konštrukcií , výmenníkových staníc , kondenzátorov. Pred realizáciou týchto činností poskytujeme aj expertnú analýzu a posúdenie existujúceho stavu s návrhom budúcich opatrení.

02

Dodávky diela na kľúč:

Zabezpečenie dodávky diel na kľúč so zameraním na energetický priemysel čo zahŕňa návrh, výrobu, dodávku , inštaláciu tlakových aj netlakových častí kotlov ako napr. potrubných systémov, prehrievačov, ekonomizérov, nosných a pomocných konštrukcií kotla atď. Komplexné dodávky diela na kľúč zahŕňajú aj spracovania inžinierskej časti a to projekčnej , konštrukčnej dokumentácie, dokumentácie kvality a asbuilt dokumentácie.

03

Zváračské práce:

Zabezpečujeme komplexné zváračské práce, ktoré sú vykonávané kvalifikovanými a skúsenými zváračmi so širokou škálou skúseností, ktorí sú schopní pracovať na rôznych typoch montážnych a výrobných činnostiach, ako napr. výstavba oceľových konštrukcií, zváranie tlakových a netlakových nádob, inštalácia potrubných systémov atď. Ich skúsenosti zahŕňajú prácu s materiálmi ako sú feriticko–perlitické ocele, austenitické ocele a iné štandardne používané materiály. Zváracie metódy zahŕňajú spôsoby MMA, TIG, MIG, MAG, ich kombinácie. Kvalifikácia našich zváračov je periodicky overovaná podľa EN a ISO noriem pod dohľadom skúsených zváračských majstrov. Naša spoločnosť má vlastnú zváračskú školu, kde si školí nových zváračov.

04

Potrubárske práce:

Zabezpečujeme výkon profesionálnych potrubárskych prác , ktoré sú realizované vyučenými a skúsenými potrubármi a zámočníkmi so schopnosťou čítať izometrické výkresy potrebné pre montážne tak aj pre demontážne práce.

05

Výroba

Naša spoločnosť má vlastné výrobné priestory pre výrobu oceľových konštrukcií s plochou 2 778 m2 je plne vybavená montážnymi a predmontážnymi pracoviskami, žeriavmi s výsuvnými traverzami, jedinečným technologickým odsávaním zvárania ako aj zariadením na výrobu tlakových a netlakových častí kotlov a výrobu potrubných systémov.

06

Elektrikárske práce

Spoločnosť poskytuje odborníkov na elektrikárske práce.

Máš záujem
o spoluprácu?

Máš záujem o spoluprácu ? tak klikni nižšie!